Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013.

1/2013. (I.16.)

Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

2/2013. (I.16.)

Szociális Szolgáltatás tervezési koncepció elfogadása
Letöltés

3/2013. (I.16.)

"KEOP 2012. -410.0/A számú pályázat keretében 30,72 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Jászszentlászló Községi Önkormányzat épületeire" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről való döntéshozatal
Letöltés

4/2013. (I.16.)

Vagyonkezelési szerződés Klebelsberg Intézményfenntartó központtal
Letöltés

5/2013. (I.16.)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerület részére tárgyi eszköz térítésmentes használatba adása
Letöltés

6/2013. (I.16.)

"Közgések a Közgéért Közhasznú Alapítvány" támogatása
Letöltés

7/2013. (I.16.)

Dodo György Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. lakásbérleti szerződése
Letöltés

8/2013. (I.16.)

Jászszentlászló 0173/28 hrsz-ú külterületi út ingyenes átvétele
Letöltés

9/2013. (I.16.)

OEP finanszírozási szerződés megkötése
Letöltés

11/2013. (II.13.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetése
Letöltés

12/2013. (II.13.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

13/2013. (II.13.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
Letöltés

14/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programja elfogadása
Letöltés

15/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Szervzeti és Működési Szabályzat elfogadása
Letöltés

16/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona házirendjének elfogadása
Letöltés

17/2013. (II.13.)

Közös Hivatal létrehozása
Letöltés

18/2013. (II.13.)

Jászszentlászló Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadása
Letöltés

19/2013. (II.13.)

Jászszentlászlói Közös  Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Letöltés

20/2013. (II.13.)

Járóbeteg-szakellátási feladatok állami átadása
Letöltés

21/2013. (II.13.)

Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Letöltés

22/2013. (II.13.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

23/2013. (II.13.)

Az önkormányzat közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Letöltés

24/2013. (II.13.)

Szennyvíz átvétel és tisztítás díjának meghatározása
Letöltés

25/2013. (II.13.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

26/2013. (II.13.)

Jászszentlászló Község beiskolázási körzete
Letöltés

27/2013. (II.13.)

Villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrással Jászszentlászlón pályázat benyújtása
Letöltés

28/2013. (II.13.)

KEOP 1.1.1/2F/0911/2011-00004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyyalásának elfogadása
Letöltés

29/2013. (II.13.)

Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Letöltés

30/2013. (II.13.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület értékesítése
Letöltés

31/2013. (II.13.)

Alpolgármesteri tiszteletdíj meghatározása
Letöltés

32/2013. (II.13.)

Március 15. ünnepség megrendezéséhez eszközök megvásárlása Szent László ÁMK
Letöltés

33/2013. (III.20.)

Bőrös Antal tanyagondnok fizetés emelés kérelme
Letöltés

34/2013. (III.20.)

MOFER KFT vételi ajánlata Közmű Kft 10% tulajdoni részre
Letöltés

35/2013. (III.20.)

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Letöltés

36/2013. (III.20.)

Civil szervezetek 2013. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

37/2013. (III.20.)

Víztermelés-kezelés-ellátás tevékenységen álláshely bővítés engedélyezése
Letöltés

38/2013. (III.20.)

Szent László ÁMK óvoda támogatás ügye
Letöltés

39/2013. (III.20.)

Urbán Istvántól Jászszentlászló 061/6 hrsz. terület megvásárlása
Letöltés

40/2013. (III.29.)

Vízi-közmű vagyon értékelése
Letöltés

41/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2012. évi zárszámadásának megállapítása
Letöltés

42/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
Letöltés

43/2013. (IV.24.)

Alapszolgáltatási Központ Intézményi Térítési díjainak valamint a Szent László ÁMK Konyha étkezési térítési díjainak módosítása
Letöltés

44/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

45/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

46/2013. (IV.24.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Letöltés

47/2013. (IV.24.)

Falugondnoki beszámoló elfogadása
Letöltés

48/2013. (IV.24.)

Tanyagondnoki beszámoló elfogadása
Letöltés

49/2013. (IV.24.)

Polgármesteri program 2013-2014.
Letöltés  HIÁNYZIK!!!

50/2013. (IV.24.)

Horváth Lajos alpolgármester személyes érintettsége
Letöltés

51/2013. (IV.24.)

Patyi Norbert képviselő személyes érintettsége
Letöltés

52/2013. (IV.24.)

Horváth Lajos alpolgármesteri tisztségének visszavonása
Letöltés

53/2013. (IV.24.)

Patyi Norbert alpolgármester választás
Letöltés

54/2013. (IV.24.)

Polgármesteri illetmény megállapítása
Letöltés

55/2013. (IV.24.)

Alpolgármesteri tiszteletdíj meghatározása
Letöltés

56/2013. (IV.24.)

2012. évi Belső ellenőri jelentés elfogadása
Letöltés

57/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Letöltés

58/2013. (IV.24.)

Civil Pályázatok elbírálása
Letöltés

59/2013. (IV.24.)

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

60/2013. (IV.24.)

Néhai Kiss Ferencné Jászszentlászló Szent László u. 29. ingatlan hasznosítása
Letöltés

61/2013. (IV.24.)

Közmű Kft-ben önkormányzat képviselete
Letöltés

62/2013. (IV.24.)

Vízi-közmű szolgáltatói megállapodás
Letöltés

63/2013. (IV.24.)

Szent László Általános Iskola alkalmazottainak támogatása
Letöltés

64/2013. (IV.24.)

Szent László Általános Iskola "Határtalanul" táborozás támogatása
Letöltés

65/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Községben kamerarendszer telepítése a közbiztonság javítása érdekében
Letöltés

66/2013. (V.13.)

Lemondás elővásárlási jogról Halasvíz Kft
Letöltés

67/2013. (V.22.)

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás 2012. évi tevékenységről szóló beszámoló
Letöltés

68/2013. (V.22.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz elfogadása
Letöltés

69/2013. (V.22.)

Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
Letöltés

70/2013. (V.22.)

A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó Képviselő-testületi döntés
Letöltés

71/2013. (V.22.)

Sportpálya gondnoki lakás bérbeadása
Letöltés

72/2013. (V.22.)

Sportegyesület támogatása
Letöltés

73/2013. (V.22.)

Jászszentlászló Rákóczi u. 24. sz. alatti építési telek értékesítése
Letöltés

74/2013. (V.22.)

Szúnyogírtás végzése
Letöltés

75/2013. (V.22.)

Humán papillóma elleni védőoltás
Letöltés

76/2013. (V.22.)

Szent László ÁMK Óvoda intézménynél takarítási szünet engedélyezése
Letöltés

77/2013. (V.22.)

Szent László ÁMK Napköziotthonos Óvoda jutalomkirándulása
Letöltés

78/2013. (V.22.)

Horváthné Aczél Judit beiskolázása
Letöltés

79/2013. (V.22.)

Bálintné Bajnóczi Edit közalkalamazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszűnése
Letöltés

80/2013. (V.22.)

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető jutalmazása
Letöltés

81/2013. (VI.05.)

Elvi állásfoglalás Termálkút és környező területek értékesítéséről
Letöltés

82/2013. (VI.05.)

„A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása” című pályázat benyújtása
Letöltés

83/2013. (VI.26.)

Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjének megbízása
Letöltés

84/2013. (VI.26.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról
Letöltés

85/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

86/2013. (VI.26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

87/2013. (VI.26.)

Vagyonátadási jelentés elfogadása
Letöltés

88/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

89/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása
Letöltés

90/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Letöltés

91/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzata
Letöltés

92/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Letöltés

93/2013. (VI.26.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

94/2013. (VI.26.)

Szent László Általános Művelődési Központ megszűntetése
Letöltés

95/2013. (VI.26.)

a polgármester költségátalányának megállapításáról
Letöltés

96/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

97/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat felajánlása az „Nemzeti Összefogás” számlára
Letöltés

98/2013. (VI.26.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete
Letöltés

99/2013. (VI.26.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 2. sz. módosítása
Letöltés

100/2013. (VI.26.)

Termálkút és a hozzá kapcsolódó döntés
Letöltés

101/2013. (VI.26.)

Horváth Lászlóné részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

102/2013. (VI.26.)

Vidéki Ferenc részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

103/2013. (VI.26.)

Hatvanyi Andrásné Jászszentlászló Pécsi u. 4. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

104/2013. (VI.26.)

Kiss Mihály Jászszentlászló Zsolnai u.  szám alatti lakos lakásvásárlási támogatása
Letöltés

105/2013. (VI.26.)

Csúri Andrásné Jászszentlászló Ilonaszállás 23  szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

106/2013. (VI.26.)

Rokolya Viktória Jászszentlászló Legelő dülő szám alatti lakos lakásvásárlási támogatása
Letöltés

107/2013. (VI.26.)

A Szent László Általános Művelődési Központ megszüntetéséről
Letöltés

108/2013. (VII.24.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  elfogadása
Letöltés

109/2013. (VII.24.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének megbízása
Letöltés

110/2013. (VII.24.)

Intézményvezetői pályázat kiírása
Letöltés

111/2013. (VII.24.)

Konyha és Közművelődés tevékenységek szakfeladati keretek közötti működése
Letöltés

112/2013. (VII.24.)

Bálintné Bajnóczi Edit közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott döntés visszavonása
Letöltés

113/2013. (VII.24.)

Települési értéktár
Letöltés

114/2013. (VII.24.)

Csomor Józsefné Jászszentlászló, Kossuth u. 23.szám alatti lakos támogatás
Letöltés

115/2013. (VIII.26.)

Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

116/2013. (VIII.26.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  elfogadása
Letöltés

117/2013. (VIII.26.)

Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának  módosítása
Letöltés

118/2013. (VIII.26.)

Dr. Csanádi Attila fogorvos beadványa
Letöltés

119/2013. (VIII.26.)

Megállapodás a Jászszentlászlói Sportpálya használatáról
Letöltés

120/2013. (VIII.26.)

Bognár Bence Jászszentlászló Kossuth u. 36. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

121/2013. (VIII.26.)

Kis-Szabó Márk Jászszentlászló Rákóczi u. 9. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

122/2013. (VIII.26.)

Fehér Márta Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 33. szám alatti lakos lakás felújítási támogatása
Letöltés

124/2013. (IX.25.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai program elfogadása
Letöltés

125/2013. (IX.25.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

126/2013. (IX.25.)

Szent László ÁMK vagyonátadási jelentése
Letöltés

127/2013. (IX.25.)

Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

128/2013. (IX.25.)

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

129/2013. (IX.25.)

Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme
Letöltés

130/2013. (IX.25.)

Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

131/2013. (IX.25.)

Kerektó pályázat kivitelezése
Letöltés

132/2013. (IX.25.)

Óvodai Vezetői pályázat Bíráló Bizottságának megválasztása
Letöltés

133/2013. (IX.25.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

134/2013. (IX.25.)

Hozzájárulás Termálkúthoz tartozó földterületek hasznosításához
Letöltés

135/2013. (IX.25.)

Dong-éri főcsatorna feletti kerékpárhíd engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja
Letöltés

136/2013. (IX.25.)

Helyi védettség alá helyezés iránti eljárás megindítása
Letöltés

137/2013. (IX.25.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

138/2013. (IX.25.)

Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvos Támogatás ügye
Letöltés

139/2013. (X.10.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

140/2013. (X.30.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat visszavonása
Letöltés

141/2013. (X.30.)

Önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

142/2013. (X.30.)

2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Letöltés

143/2013. (X.30.)

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Letöltés

144/2013. (X.30.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

145/2013. (X.30.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződés
Letöltés

146/2013. (X.30.)

Vállalkozói szerződés megkötése
Letöltés

147/2013. (X.30.)

Kalauz Mónika önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

148/2013. (X.30.)

Gácsi-Kis Mihályné ápolási ügye
Letöltés

149/2013. (X.30.)

Süveges Istvánné ápolási ügye
Letöltés

150/2013. (X.30.)

Bihal Sándor József ápolási ügye
Letöltés

151/2013. (XI.25.)

Lélekharangok Kkt. éves beszámolója
Letöltés

152/2013. (XI.25.)

2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Letöltés

153/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérlete
Letöltés

154/2013. (XI.25.)

Pályázat benyújtása
Letöltés

155/2013. (XI.25.)

Som-Tan Kft megbízása
Letöltés

156/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló Vasút utcai parkoló kialakítása
Letöltés

157/2013. (XI.25.)

Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés felmondása
Letöltés

158/2013. (XI.25.)

Vagyonkezelő kijelölése
Letöltés

159/2013. (XI.25.)

Közbeszerzési eljárás lefolytatása
Letöltés

160/2013. (XI.25.)

Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés megkötése
Letöltés

161/2013. (XI.25.)

Alapszolgáltatási Központ vagyonátadási jelentése
Letöltés

162/2013. (XI.25.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása
Letöltés

163/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezése
Letöltés

164/2013. (XI.25.)

Elvi állásfoglalás Tóthfalu Skanzen ügyében
Letöltés

165/2013. (XI.25.)

Ihnát Brigitta Jászszentlászló Rákóczi u. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

166/2013. (XI.25.)

Kalauz Mónika Jászszentlászló, Bem u. 20. szám alatti lakos bérlakás ügye.
Letöltés

167/2013. (XI.25.)

Fülöp Hajnalka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

168/2013. (XI.25.)

Kovács Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

169/2013. (XI.25.)

Kálló Bernadett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

170/2013. (XI.25.)

Bognár Bence Szabolcs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

171/2013. (XI.25.)

Bognár Zsolt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

172/2013. (XI.25.)

Kis-Szabó Márk Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

173/2013. (XI.25.)

Erdélyi Anita Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

174/2013. (XI.25.)

Vincze József Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

175/2013. (XI.25.)

Nagy Alex Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

176/2013. (XI.25.)

Nagy Gergő Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

177/2013. (XI.25.)

Kiss Anikó Tünde Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

178/2013. (XI.25.)

Ország Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

179/2013. (XI.25.)

Czakó Adrienn Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

180/2013. (XI.25.)

Czakó Ákos Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

181/2013. (XI.25.)

Milon Krisztina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

182/2013. (XI.25.)

Vincze Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

183/2013. (XI.25.)

Rabi Dalma Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

184/2013. (XI.25.)

Patai Ádám Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés